Artsprofil Furcifer pardalis

Furcifer pardalis

Systematik:

Videnskabeligt navn:
Furcifer pardalis

Dansk navn:
Panterkamæleon

Typelokaliteten:
Furcifer pardalis Ile de France (Fejl)

Orginal beskrivelse:
George Cuvier i 1829.

Etymologi:
Det videnskabelige slægtnavn Furcifer er afledt af det latinske furci, som betyder kløftet og refererer til formen på kamæleonernes fødder.

Artsnavnet pardalis, refererer til leopard.

Slægtskab:
Furcifer pardalis gruppen.
Pardalis, angeli, belalandaensis, tuzetae, cephalolepis & polleni.

Denne gruppe er delt op, ud fra det rent morfologiske og hvilken type habitat de lever i.
De har alle forholdsvis korte eller ingen rostrale udvækster (næser) og har alle en strube og mave-kam.
Alle arter lever i lavlandshabitater.
Fremtidige DNA-undersøgelser vil dog give et mere sikkert svar på disse grupperinger!

Morfologisk beskrivelse:

Gennemsnitslængden:
Hanner 40cm, hunner 20cm.

Farver:
Hannerne har meget varieret farver, som strækker sig fra alt lige fra grøn, gul lille til rød.
Der er et utal af forskellige “farvevarinter” også kaldt “lokaliteter”.

En fælles nævner for alle hanner, er den lyse og ofte hvide streg, som går langs kroppen og somme tider på ”læberne”.
Hannerne vil først have deres fulde farvespektrum efter 12 mdr.

Hunnerne er brun-orange, med forskellige sorte og lyse mønstre og til forskel fra hannerne, ser hunnerne mere eller mindre ens ud, ved de forskellige lokaliteter.

Allerede på nyudklækkede unger kan man se forskel på hanner og hunner, da farven på struben viser hvilket køn det er.
Hanner har normalt blå-grå farvet strubesæk, hvor hunner har rød-orange farver.
Det kan naturligvis variere lidt fra lokalitet til lokalitet, da Ankaramy-hanner også har rød strube, og det kan også ske at Nosy mitsio-hanner kan have rød strubesæk.

Kønsbestemmelse:
Hunnerne har ikke den rostrale udvækst som hannerne, og så er hunnerne generelt 2-3 gange mindre i størrelse. Hannerne har desuden en fortykket halerod.

Udbredelse:

Udbredelsesområde:
F. pardalis
 findes på det nordøstlige og østlige Madagaskar og de nærliggende øer, dog også på Réuinon og Mauritius, hvor de er blevet fragtet til af mennesker.
Man mener at udbredelses området er ca. 91,090 km².

Habitat:
F. pardalis er en lavlands-art, som lever imellem 80 – 950 meters højde, hvor det højeste sted de er observeret er i 850 – 950 m. højde på Montagne d´ambre.
De lever langs kysten, og man kan finde dem i alle typer af vegetation, lige fra buske og træer, til siv og dyrkede plantager.
Man kan finde dem i træer i op til 10 meters højde.

Klima:
Dagtemperaturen ligger på 22-28 grader, men kan komme helt op på 40 grader om sommeren, alt afhængigt af området.
I Ankaramy kan nattetemperaturen komme helt ned på 14 grader.

Regnperioden er fra november til marts og den årlige nedbør ligger på 20.000 mm.
Tørkeperioden ligger fra april – oktober.
Luftfugtigheden ligger på 70-100 %, men det varierer efter sommer- og vinterperioder samt beliggenheden, f.eks. langs kysten. Dog er luftfugtigheden altid markant højere om natten, når temperaturen er faldet.

Adfærd:
I naturen kan denne art være noget aggressiv.
Selvom at de kan ses sidde få meter fra hinanden (især om natten), så er der ingen tvivl om, at de hver især godt ved, hvor langt de kan tillade sig at nærme sig hinanden.
Ved håndtering vil de enten prøve på at bide, eller springe for at komme væk.

Status i naturen:
Denne art er ifølge IUCN (The International Union for Conservation of Nature) i rødlisten blevet vurderet som (LC) least concern, altså ”ikke truet”.
Den danske rødliste bruger betegnelsen Livskraftig.

Den er desuden placeret på CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) liste 2.

Furcifer pardalis lever i flere beskyttede områder, bl.a. Réserve Naturelle Intégrale de Lokobe, Réserve Spéciale de Manongarivo, Réserve Spéciale d’Ambatovaky, Parc National de Marojejy, Réserve Spéciale de Nosy Mangabe, Parc National de Zahamena og Parc National de Sahamalaza.

Reproduktion:

Parringstid: 
Regnperioden i slut november & december.

Drægtighedstid:
Ca en månede.

Æglægningsområde:
Æggene lægges i en tunnel som hunnen selv graver i jorden. Dybde ca 15-20cm.

Kuldstørrelse:
15-35 æg.

Udrugningstid:
Omkring 8 måneder.

Klækkeperiode:
Oktober- December

Størrelsen på unger:

Kønsmoden:

Levealder i naturen:
Op til fire år.

Levealder i fngenskab:
Gennemsnittet er 3-5 år, men de kan blive op til 10år.

Fangenskab:

Terrariet størrelse:
Mindst 90B x 90D x 120h til en ENKELT kamæleon.
Hanner og hunner bør få lige meget plads.

Temperatur:
Dagtimer: 22-25C
Nattetimer: 15-20C
Varmespot: 29-32C

Luftfugtighed:
Dagtimer: 50-60%
Nattetimer 75-100%
Terrariet skal tørre helt ud om dagen, så ingen grene mm. er våde!

Belysning:
Synligtlys, UV og varmespot.

Foderplan:
Unger og ungdyr kan med fordel fodres hver dag.
Voksne individer bør max fodres hver anden dag, med 4-5 insekter.

Supplement:
Calcium & pollen (uden D3) ved hver fodring.
Multivitmin to gange om måneden.
Her har man som udgangspunkt et UVI omkring 3 i terrariet.

Opsætning af lys og hydrering:

Det følgende diagram viser samspillet og tidsplanen mellem lysene og vores hjælpemidler til at give væske, nemlig en tågemaskine (luftfugter), en drypper og et regnanlæg.

Efter midnat kører tågemaskinen, og luften bliver fyldt med vandpartikler.
Et regnanlæg kan evt. køre et minut, så tågen bedre kan klæbe sig til de fugtige omgivelser.
Tågemaskinen bør tilsluttes en timer, og hvor længe den kører afhænger af størrelsen på terrariet, hvor meget udluftning der er og naturligvis arten af kamæleon.

Mine tågemaskiner kører 5-6 timer hver nat, afbrudt af et par pauser på 15 min, da risikoen for at overdrive med tågen, naturligvis også skal tages alvorligt.
Vi ønsker ikke en konstant tyk tåge, da vi ikke vil “drukne” vores dyr, men en let tåge som fylder terrariet.
Du må altså selv eksperimentere og erfare, hvor længe din tågemaskine skal køre om natten.
Udskiftningen af luft er desuden vigtig for at kunne oprette et sundt og bakteriefrit miljø.
Af netop den grund, har mange folk valgt at bruge netterrarier. Det har dog den ulempe, at man ikke har kontrol over luftfugtigheden og temperaturen.
Det er de færreste som ønsker 100% luftfugtighed i ens hus.
Når det bliver morgen, burde der gerne ligge dug på planterne, som kamæleonerne kan drikke, hvis de har behov for det.
Man kan evt. have et regnanlæg til at køre 1 minut, inden lyset tænder.

Når lyset tænder, betyder det at solen er stået op, og det betyder varme.
Efter at have lappet lidt dug i sig, skal kroppen varmes op, så der er energi til at jage.
Terrariet bør derfor tørre helt ud et par timer efter, at lyset er tændt.
Varmespotten kan evt slukkes midt på dagen, men husk at der stadig skal være tilstrækkeligt med lys i terrariet.
Mange kamæleonarter trækker længere ind i vegetationen når solen står højest på himlen.
I vegetationen kan kamæleonen sidde i læ for varmen og de kraftige UV stråler.
I løbet af dagen hvor terrariet er helt tørt, vil de levende planter i terrariet skabe små lommer med højere luftfugtighed, som kamæleonerne har mulighed for at trække sig tilbage til.
Planterne hæver ikke blot luftfugtigheden, men de tilbyder også skjulesteder og hjælper med at rense luften.

Ud på eftermiddagen, kan man tilbyde kamæleonerne et minut med regn, eller en dripper.
For at simulere regnskyer kan man slukke varmespotten 15 minutter før, så dyret ved, hvad der skal til at ske.
Man kan evt. efterfølgende tænde for sin varmespot et par timer for at efterligne de sene eftermiddagstimer med sol.
Senere på aftenen slukkes lyset ,og ved midnat tænder tågemaskinen, og vi er tilbage til punkt 1.