Forside

Formålet med denne hjemmeside er, at formidle information og erfaringer omkring kamæleoner.
Lige fra beskrivelser af habitater, systematik, adfærd og arter, til noget om fangenskab, terrarier, planter, insekter osv.

Vi prøver løbende at holde informationerne “up to date”, så de nyeste forskningsresultater og innovationer kommer med. Hjemmesiden vokser hele tiden, og vil nok aldrig blive ”komplet”, men vi håber, at vi kan være med til at vække interessen for bevarelsen af disse interessante skabninger.

Er du uenig i noget af sidernes indhold, bedes du kontakte os.
God fornøjelse!

Niels Pedersen

Seneste nyt:

8/1 2022.  “kamæleoner og terrarier”, er nu online.